e1.v-koshevoy.ru

New Hindi Sex Stories

माझे लिंग खेचून

अंधारी रात्र आहे …काळोख पसरला असला तरी रस्त्यावर असलेल्या विजेच्या खांबाचा प्रकाश खिडकीला अडकवलेल्या जाड पडद्यातून झिरपून खोलीत पसरला होता. अंधारात डोळे फाडफाडून बघितल्यावर काहीतरी दिसत होतं. एक आकृती दुसऱ्या आकृतीवर आरूढ झालेली होती. मोठी आकृती पुरुषाची होती हे सहज लक्षात येत होतं. शरीराची रचना व त्या आकृतीच्या कंठातून येणारा..” हं..हं ..हं ..आं..स्स्स..आआन..” हा आवाज आपले लिंग दर्शवित होता. त्याचप्रमाणे खाली झोपलेली आकृती स्त्रीची आहे हे तिच्या ” हं ..हं ..हं….आ….आआआ..स्स..ह..आ..ईई..आं…आं..आं…..” या विव्हल स्वरांवरून समजत होते. मी आणखी डोळे फाडून पण कसलीही हालचाल न करता त्या दोघांना पाहू लागलो. आता थोडे स्पष्ट दिसू लागले होते. त्या पुरुषाचे तोंड त्या बाईच्या गळ्याभोवती फिरत होते..चाटल्याचा व श्वासांचा जोरदार आवाज येत होता….त्याचे हात त्या स्त्रीच्या शरीराच्या कोणत्या भागावर होते ते समजत नव्हते पण…पण त्या बाईने आपले पाय गुडघ्यात वाकवून पोटाशी घेतले होते व तो माणूस तिच्या मांड्यांच्या मध्ये होता..दोघांच्या या हालचालीने कॉट जोरात नसली तरी हलक्या आवाजात कुरकुरत होती…….’ माझा हात चड्डीत घुसून लिंग कुरवाळत होता. त्या मरगळलेल्या लिंगात हळूहळू कडकपणा येत चालला होता.
‘…दुपारची वेळ….रंगपंचमीचा दिवस…खाली सोसायटीत रंग खेळून मी मध्येच घरी परतलो…घराचा दरवाजा उघडाच होता..मी आत गेलो व दार लावले..किचनमध्ये पाणी पिण्यासाठी गेलो….किचनमध्ये आत शिरणार तोच माझी पावलं थबकली ….. आईने बाबांना रंग लावला त्याचा बदला ते घेत होते…आईला मागून पकडून तिच्या गालावर गाल घासून ते रंग लावत होते..त्यांचे हात तिच्या स्तनावर होते व ते कुस्करले जात होते..आईच्या तोंडून आधी हास्य आणि मग हुंकार येऊ लागले …’ मी काढता पाय घेतला…………… माझ्या हाताचा वेग आता चांगलाच वाढीला लागला होता..लिंग देखील त्याच्या कमाल मर्यादेपर्यंत ताठ झाले होते. आप लोग यह कहानी मस्ताराम डॉट नेट पर पढ़ रहे है | ‘ रात्री लघवीला आले म्हणून मी उठलो. बाहेरच्या रूममधून आतल्या बाजूंल निघालो. कारण आतल्या बेडरूमला लागूनच बाथरूम होते. लाईट लावायची काही गरज नव्हती. आपल्याच घरात आपण थोडीच आंधळ्यासारखे वावरतो…त्याशिवाय रस्त्यावरील दिव्याचे खांब होतेच कि जुजुबी प्रकाश दाखवायला ! मी बाथरूमजवळ गेलो. खरे तर बाजूलाच लागून असलेल्या बेडरूमकडे माझी नजर जायचं काही कारण नव्हते पण नजरच ती ..गेली आत ! आतल्या बाजूला बेडच्या कडेला आई झोपली होती. अंगात फक्त ब्लाउज व परकर होता…शेजारी बाबा होते…आई डाव्या कुशीवर झोपली होती …तिचा उजवा पाय बाबांच्या अंगावर होता व हात त्यांच्या छातीवर होता..त्यांचा एक हात तिच्या पाठिवर होता…आईच्या भरीव व आकर्षक नितंबाने मन वेधून घेतले….त्याशिवाय तिने एक पाय त्यांच्या अंगावर टाकल्याने तिचा जरासा बाहेर आलेला तो कुल्ला…आणि त्यामुळे जाणवणारी तिच्या नितंबाची भव्यता नजरेतच काय पण डोक्यात जात होती…..’ …….” स्स्स..आं….आं….आं…..आआआआह …!” अखेर माझ्या लिंगातून गरम असा पाण्याचा फवारा उडालाच ! चड्डी जरी त्याने भिजलेली असली तरीही मनातील व शरीरातील आग थोडीशी थंडावली होती.गेले काही दिवस हा माझा रोजचाच कार्यक्रम बनलेला होता. अलीकडच्या काळात मला वयाने मोठ्या असलेल्या बायकांचे भलतेच आकर्षण वाटत होते. शाळेतील बाई, सोसायटीमधील बायका, क्लास मधील टीचर इथपर्यंत ठीक होतं..पण आता मला माझी आईचं आवडू लागली होती..त्या दृष्टीने ! मुठ मारायला मी कधी शिकलो हे मला आज फारसं तरी आठवत नाही. पण एक आहे कि हि कला मला मित्रांनी शिकवली नाही. त्याचे असे झाले, त्यावेळी माधुरीचे ‘ धक धक..’ नुकतेच टीव्हीवर आले होते. माधुरीने त्या गाण्यात काय जीव ओतला होता ते माहिती नाही पण..पण ते गाणे बघत असताना ज्याचा उठला नाही असा पुरुष विरळाच ! त्या गाण्यातील माधुरीची कामुक अदा पाहिली कि मला काहीतरी व्हायचं …..नेमकं शब्दांत सांगणे कठीण आहे पण चड्डीत, मांड्यांत चुळबुळ व्हायची हे नक्की…लिंग ताठायचे अन…कमरेत काहीतरी संचारल्यासारखे व्हायचे…असेच एकदा ते गाणे बघत असताना मला ‘ हस्तमैथुन ‘ करण्याचा शोध लागला. अगदी अपघाताने ! आपली मध्यम वर्गीय मराठी वन रूम किचन असलेली घरं..त्यात प्रायव्हसी मिळणे तसे दुर्लभचं…पण त्या दिवशी मला एकांत मिळाला ….तेव्हा दूरदर्शनचा जमाना होता. दुपारच्या वेळी कॉटवर लोळत टीव्ही ब्ग्घात होत. इतक्यात गाण्यांचा कार्यक्रम लागला. टीव्हीवर गाणी बघायला मिळणे हा मोठा अलभ्य लाभ असायचा. कारण सर्व तारका तेव्हाच बघायला मिळायच्या ! तेव्हा मी जरा सावरून बसलो. सुरवातीची काही गाणी झाली …आणि मग बेटा मधील ‘ ते ‘ गाणे सुरु झाले. गाणे अर्ध्यावर आले तेव्हा मी कॉटवर पालथा झोपलो होतो..का ते मला महिती नाही पण झोपलो…लिंगाला गादीचा आधार मिळताच जरा बरे वाटले होते….आणि काही क्षण गेले व माझ्याही नकळत माझी कंबर हलू लागली…गाणे जसजसे पुढे जात होते..तसतसा माझा वेग वाढत चालला होता..आणि..आता माझे लक्ष टीव्हीकडे अजिबात नव्हते..उशी छातीशी घट्ट धरून कंबर हलवण्यात ..लिंग गादीला घासण्यात मी मश्गुल झालो होतो…आणि अखेर तो क्षण आला…माझ्या पायातून, देहातून सर्व जीव जणू माझ्या कंबरेत गोळा झाला होता….श्वास वेगाने वाढला होता..आणि..आणि अचानक लिंगातून काहीतरी गरम गरम असे बाहेर पडले…..ते पडत असताना जाणवत होते पण इच्छा असूनही मी माझी हालचाल थांबवू शकत नव्हतो….गादीला फटके मारणे चालूच होते….अखेर सर्व काही संपले तेव्हा मी भानावर आलो….चड्डीत गरम आणि ओलसर असे जाणवत होते. उठायची ताकद तर अंगात अजिबात नव्हती. एकदम शक्तिपात झाल्यासारखे झाले होते..तरीही उठून बसलो. चड्डीत हात घालून पाहिले ( त्यावेळी मी अंडरवेयर वापरात नव्हतो ) आप लोग यह कहानी मस्ताराम डॉट नेट पर पढ़ रहे है | चिकट असा पांढरा, घट्ट कसलातरी द्रव सर्वत्र पसरला होता. मी घाबरलो व तसाच बाथरूमात गेलो. तिथे जाऊन चड्डी काढून आधी मांड्या, लिंग साफ केले. ते करत असताना मला खूपच वीकनेस जाणवत होता. मधूनच डोळ्यांवर अंधारी आल्यासारखे होत होते…तरीही मी आधी ते काम केले. मग लघवीला आल्यासारखे झाले म्हणून मी आपला त्या तयारीला लागलो. बरच वेळ झाला तरी लाघवी होईना. मी जाम घाबरलो. ..आणखी काही वेळ वाट पाहिली तेव्हा धार बाहेर पडली…बरे वाटले..पण हा आनंद फार्तीकला नाही..लघवी संपत आली तशी लिंगाची आतून एकदम जळजळ सुरु झाली..ती आग मला अजिबात सहन होईना..त्यामुळे माझ्या छातीत भयंकर धडधड होऊ लागली…काय करावे तेच समजेना. मी एक उपाय म्हणून लिंगाच्या वरची त्वचा बाजूला करून त्यावर गार पाणी ओतले. थोडे बरे वाटले पण पुन्हा एकदा तीच जळजळ ! मी रडवेला झालो. कपडे घातले आणि कॉटवर जाऊन झोपलो. ती आग अजून होतीच..नव्हे तर ती आता चांगलीच वाढत चालली होती. आता काय करायचं ? घरात तर सांगितल पाहिजे..डॉक्टरकडे जावे लागेल..त्याला काय सांगायचं ? मी जाम घाबरलो होतो…..कॉटवर पडून लोळत राहिल्प…काही वेळाने जरा झोप आल्यास्रखे झाले ….तसाच काही वेळ पडून राहिलो व सुदैवाने ती जळजळ शांत झाली. जेव्हा मी उठून बसलो तेव्हा मला जाम फ्रेश असे वाटले. अंगात एक नवीनच चमक जाणवत होती. कधी नाही ते अंगात एक शक्ती सळसळत असल्याची भावना होऊ लागली. हे असे का झाले ते मला समजेना. आजवर कित्येकवेळा दुपारचा मी झोपलो असेन पण उठल्यावर नेहमी आळसावल्यासारखे व्हायचं मग आज नेमकं असं वेगळ फील का यावं ? काही वेळाने शोध लागला, दुपारी जे काही आपण केले त्याचा हा परिणाम ! एकूण ते केल्यावर असह्य अशी जळजळ झाली पण नंतर हि विलक्षण शक्ती आल्यासारखे झाले व त्या कृत्याकडे मी आकर्षित झालो.त्याला ‘ हस्तमैथुन ‘ म्हणतात हा शोध मला खूप नंतर लागला पण ते करण्याची चटक मात्र मला खूप आधी लागली हे निश्चित ! मला ते करायला जाम आवडू लागले पण ..पण ते करण्यास आवश्यक ती प्रायव्हसी अशी मिळत नव्हती. त्यामुळे मला रात्रीची वाट बघायला लागायची. रात्री जेव्हा सगळे झोपलेले असायचे तेव्हा मी माझा कार्यक्रम सुरु करायचो, म्हणजे पालथं झोपून लिंग गादीला घासायचो पण कितीही वेळ घासत राहिलं तरी त्यातून हवा तो रस निघायचा नाही. खूप वेळ रगडारगडी झाल्यावर ते पाणी बाहेर पडायचं ! पण त्यात ती मजा नसायची.

कहानी जारी है…. आगे की कहानी पढ़ने के लिए निचे दिए गये पेज नंबर को क्लिक करे …..

मस्त मस्त कहानियां

69Adult JokesAntarvasnaBengali Sex KahaniEnglish Sex StoriesFingeringGroup SexHindi Sex StoriesHome SexJanwar Ke Sath ChudaikamasutraMaal Ki ChudaiMarathi Sex Storiese1.v-koshevoy.ru Ki Sex KahaniyaMom Ke Sath Lesbian SexNanVeg JoksNanVej Hindi JoksPahli Bar SexSanta Banta JoksSex During PeriodsSex With DogTamil Sex StoryUrdu Sex StoriesWhatsapp Jokesआन्टीउर्दू सेक्स कहानियाकुँवारी चूतकॉल बॉयखुले में चुदाईखूनगर्लफ्रेंडगांडगीली चूतगैर मर्दचाचा की लड़कीचाचा भतीजीचाची की चुदाईचालू मालचुदासचूची चुसाईचूत चुसाईजवान चूतजवान लड़कीजीजाजीजा सालीटीचर चुदाईट्रेन में चुदाईदर्ददोस्त की बहनदोस्त की बीवीदोस्त की मम्मीनंगा बदनपडोसी दीदीपापा के साथ चुदाईप्यासी चूतबहन भाई चुदाईबहुबहु की चुदाईबाप बेटीबीवी की चुदाईबीवी की बहनबुवा की चुदाईबेचारा पतिबॉयफ्रेंडबॉलीवुड सेक्स न्यूज़भाभी की चुदाईमम्मी की चुदाईमम्मी चाचामराठी कहानियामराठी सेक्स कथामाँ बेटामाँ बेटीमामा की लड़कीमामा भांजीमामी की चुदाईमैडममौसी की चुदाईमौसी की लड़कीलण्ड चुसाईविधवावीर्यपानससुरसहेलीसाली की चुदाईसील बन्द चूतसेक्स और विज्ञानसेक्स ज्ञानहब्शी लौड़ाहस्तमैथुनதமிழ் செக்ஸ் கதை
e1.v-koshevoy.ru: Hindi Sex Kahani © 2015


"sali ki seal todi""ma beta sex story in hindi""रिश्तों में चुदाई""chudai ka sukh""mastram ki kahaniya in hindi with photo""choti behan ko choda""bhai behan ki chudai ki kahani""mausi ki seal todi""sex story beta""कहानी चूत की""marathi sex stories in pdf""bollywood hindi sex story""bhai bahan ki sexy story""antarvasna beti""janwar se chudai kahani""nani ki chudai""मुझे चुदने की बेताबी होने लगी""ma antarvasna""baap beti sexy story""bhai ne chut fadi""ma beta sexy story""hindi cudai ki kahani""antarvasna hindi sexstory""antarvasna suhagrat""mastaram. net""bhai behan ki chudai ki story"चुदासी"maa aur mausi ki chudai""kamukta dat com""antarvasna maa beta story""papa beti sex kahani""मस्त राम की कहानी""payal ki chudai""sex story beta"mastraam.net"baap beti chudai story""chodan hindi stories""mummy ki chudai dekhi""meri chut ki pyas""group sex stories in hindi""didi ki malish ki""riston me chudai""mastram sex katha""antarvasana hindi""chodan kahaniya""mastram net""kutta sex story""baap beti sex kahani""baap beti story""beti ki bur""sasur bahu ki sex story""antarvasna family""antarwasna hindi sexy story""परिवार में चुदाई""mastram ki gandi kahani""antarvasna balatkar""indian sex story net""zavazavi kahani""sex story hindi marathi""baap beti sex story hindi""hindi sex story baap beti""gujrati chudai story""maa bete ki chudai ki hindi kahaniya""sex kahani mom""chodan cim""bahu ki sex kahani""behan ko randi banaya""hindi lesbian kahani""mami ko pataya""hindi bhai behan sex story""kutte se chudai ki kahani""maa beta sex kahani"tamilsexstoreis"free hindi sex store""janwar ke sath chudai ki kahani"